Chờ tí nha...
DANH SÁCH QUÀ TẶNG
Bao Lì Xì
Giải Nhất
100.000.000 đ
Bao Lì Xì
Giải Nhì
50.000.000 đ
Bao Lì Xì
Giải Ba
20.000.000 đ
Bao Lì Xì
Giải Khuyến Khích
2.000.000 đ
DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG
STT Tên Số Điện Thoại Giải thưởng Trị giá
1 LE XUAN TUNG 01656652xxx Giải nhất 100.000.000 đ
2 BUI THUY QUYNH 0985220xxx Giải nhì 50.000.000 đ
3 Đinh Thị Thu Nga 0123646xxx Giải nhì 50.000.000 đ
4 PHAM MINH NHAT 0937878xxx Giải nhì 50.000.000 đ
5 DO THI MAI 0964589xxx Giải nhì 50.000.000 đ
6 HO HUY NGHIA 0163741xxx Giải nhì 50.000.000 đ
7 TRAN QUOC BAO 0165912xxx Giải nhì 50.000.000 đ
8 NGUYEN MINH KHAI 0168887xxx Giải ba 20.000.000 đ
9 LAM THI SEN 0120631xxx Giải ba 20.000.000 đ
10 VO THI KIM HIEU 0905324xxx Giải ba 20.000.000 đ
11 BUI TRONG HAO 0937291xxx Giải ba 20.000.000 đ
12 Lynn Pham 0961298xxx Giải ba 20.000.000 đ
13 HO THI Y NHI 0939793xxx Giải ba 20.000.000 đ
14 DINH NGUYEN NGOC CHAU 0908357xxx Giải ba 20.000.000 đ
15 LƯƠNG THỊ THOA 0166439xxx Giải ba 20.000.000 đ
16 Huynh Van MEN 0909791xxx Giải ba 20.000.000 đ
17 Christina 0909470xxx Giải ba 20.000.000 đ
18 NGUYEN HUU SON 0936474xxx Giải ba 20.000.000 đ
19 Lê Hữu Minh Chí 0962565xxx Giải ba 20.000.000 đ
20 NGUYEN BICH HAU 0122887xxx Giải ba 20.000.000 đ
21 VU NGOC ANH 0981253xxx Giải ba 20.000.000 đ
22 NGUYEN ANH TUAN 0963931xxx Giải ba 20.000.000 đ
23 Đỗ Băng Nhi 0167860xxx Giải ba 20.000.000 đ
24 Hoàng Thị Thu 0125367xxx Giải ba 20.000.000 đ
25 NGUYEN TRUONG GIANG 0167791xxx Giải ba 20.000.000 đ
26 Nguyen The Nuong 0946170xxx Giải ba 20.000.000 đ
27 TRAN NGOC NAM 0963322xxx Giải ba 20.000.000 đ
28 BUI CONG TU 0979207xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
29 NGUYEN QUOC NHUT 0122288xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
30 VUONG THI THUY LOAN 0166311xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
31 NGUYEN THI NGOC ANH 0163359xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
32 NGUYEN DINH HUNG 0988912xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
33 Nguyễn Thị Việt Hà 0977948xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
34 DONG THI LA 0988712xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
35 NGUYEN TIEN THANH 0966818xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
36 NGUYEN VAN DUONG 0975572xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
37 NGUYEN HOANG NHU PHUONG 0946460xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
38 VĂN THỊ THUÝ PHƯƠNG 0967613xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
39 NGUYỄN VĂN TÙNG 0127444xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
40 TRAN VAN TU 0938881xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
41 Đặng Lệ 0967617xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
42 Ngo Thanh Nhan 0902660xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
43 THACH BICH HOANG PHUONG 0972513xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
44 PHAM THANH HAI 0983677xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
45 NGUYEN THI CAM NHUNG 0125570xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
46 DUONG 0979280xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
47 CAO TAN THI 0165443xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
48 Phan Thái Học 0984737xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
49 NGUYEN MANH DUY 0986303xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
50 LOI PHUC TAN 0167825xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
51 Ngô Hồng Hạnh 0969018xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
52 TRẦN TẤN ĐẠT 0939937xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
53 Trần Thị Trang 0986548xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
54 TRAN VAN TAM 0126468xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
55 Hoài mi 0937645xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
56 HUYNH VAN HAO 0982887xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
57 Trần Công Minh 0125739xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
58 Nguyễn Thị Chinh 0936961xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
59 NGUYEN LY NGAN 0169660xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
60 LE NHU QUYNH 0935977xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
61 VU VAN NAM 0983518xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
62 HUỲNH TRÂN 0939543xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
63 Nguyễn Thị Linh 0166240xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
64 Truong Thi Ha 0968853xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
65 DAM THE THANG 0989912xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
66 NGUYEN DO DUC HOAN 0916740xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
67 Nguyen Thanh Giang 0169607xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
68 NGUYEN VAN THANG 0989754xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
69 LE PHU QUANG 0909942xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
70 PHAM QUANG DUY 0905988xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
71 VU DUC NAM 0939172xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
72 NGUYEN ANH HOANG 0966766xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
73 DANG THI BICH NGOC 0121831xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
74 DAO VAN VU 0163582xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
75 Lê Ngọc Khánh Hoà 0126623xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
76 Nguyễn Hữu Huy 0168741xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
77 nguyen van an 0167753xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
78 BUI THI ANH THU 0919383xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
79 Phạm Thị Ngọc Phụng 0918939xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
80 PHAM DUY HUNG 0906153xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
81 Võ Thụy Hồng Đức 0121448xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
82 Đỗ Mạnh Hiếu 0979900xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
83 TRAN VAN HIEP 0969801xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
84 NGUYEN THI ANH HOA 0989222xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
85 Đinh Hoàng Trang 0985019xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
86 NGUYEN VAN NGU HO 0938813xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
87 Toan 0973980xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
88 le menh 0163283xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
89 LE DUC DUY 0169888xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
90 HỒ HỮU HOÀNG DUY 0976430xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
91 TONG NGOC ANH 0167634xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
92 Nông Thị Thu Hoài 0164882xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
93 NGUYEN NHU HUE 0978955xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
94 NGUYEN PHUC THANG 0973869xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
95 TRAN THI NGAN 0933617xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
96 NGUYEN MINH THE 0902834xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
97 TRẦN THỊ THÙY TRANG 0966084xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
98 NGUYEN HUNG VUONG 0978607xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
99 DO DUY THE 0986655xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
100 TRAN THI PHUONG 0934004xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
101 DUONG ANH DUNG 0164587xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
102 TRAN LINH GIANG 0124632xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
103 Phí thị hiền 0976834xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
104 DAO KIM LONG 0909066xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
105 Phạm Thị Hoàng Yến 0905009xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
106 TRAN NAM PHONG 0124777xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
107 Trần Thụy Thảo Vy 0166280xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
108 VŨ QUỐC THÁI 0167390xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
109 Nguyen Thi Thai 0975070xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
110 LE VAN HIEP 0168851xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
111 TRẦN THỊ ÁNH LÊ 0165910xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
112 NGUYỄN DUY TÂN 0963844xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
113 NGUYEN NHAT QUANG 0902316xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
114 ĐỖ HÀ 0986986xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
115 Phuong 0984106xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
116 Nguyen Hoan Vu 0909093xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
117 NGUYEN DUY LONG 0168220xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
118 PHẠM VĂN TIẾN 0984531xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
119 Arron Tuyen 0939181xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
120 Ngô Hậu 0168428xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
121 TRAN THI MY LE 0167458xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
122 LE NGO THUY VY 0946567xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
123 NGUYEN HUU LOI 0901200xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
124 NGUYEN LE HA THANH 0915137xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
125 PHAM VAN THANG 0972419xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
126 VU BAO TU 0987241xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
127 CAO VAN CUONG 0963139xxx Giải khuyến khích 2.000.000 đ
THỂ LỆ

Từ 00:00:00 giờ ngày 20/01/2019 đến 23:59:59 ngày 24/02/2019.

 • Tất cả các khách hàng sử dụng Ứng dụng Ví MoMo.
 • Khách hàng là Đại lý của Công ty Cổ Phần dịch vụ Di động trực tuyến (đang sử dụng Ứng dụng Ví MoMo Điểm giao dịch); sử dụng sim MLoad hoặc không thực hiện việc liên kết tài khoản Ví MoMo với tài khoản Ngân hàng không được tham gia chương trình khuyến mại này.
 • Khách hàng là nhân viên đang làm việc tại Ví MoMo không được tham gia chương trình này.
 • Khách hàng đã đăng ký Ví MoMo, liên kết Ví MoMo với 1 trong 14 Ngân hàng liên kết: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, ACB, VPBank, Eximbank, OCB, VIB, Shinhan Bank, SCB, Thẻ nội địa Sacombank, VRB, BAOVIET Bank và nạp tiền tối thiểu 10.000đ vào Ví MoMo (50.000đ với Agribank) trước 23:59:59 ngày 24/2/2019.
 • Khách hàng phải thu thập đủ và thực hiện việc đổi 12 mảnh ghép con giáp khác nhau lấy vé vàng trước 23:59:59 ngày 24/2/2019.

Để nhận giải thưởng, quý khách hàng cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Hình chụp CMND hoặc Passport gửi vào email: hotro@momo.vn
 • Gửi 1 bản sao CMND hoặc Passport có công chứng 3 tháng gần nhất đến địa chỉ công ty của Ví MoMo qua đường bưu điện, trước ngày 31/3/2019 (có thể bổ sung sau khi nhận giải).

Tiền thưởng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản Ví MoMo vào ngày trao thưởng 7/3/2019.

 • Đối với Khách hàng trúng giải Nhất, Nhì, Ba sẽ nhận giải trực tiếp tại sự kiện Trao giải (*)
 • Đối với Khách hàng trúng giải Khuyến khích (hoặc Nhất, Nhì, Ba nhưng không tới tham dự được) thì sau khi cung cấp đủ các giấy tờ hợp lệ, sẽ được nhận thưởng sau ngày 7/3/2019.

(*) Khách hàng cần mang theo:

 • Điện thoại có tài khoản Ví MoMo trong danh sách trúng thưởng
 • CMND hoặc Passport bản gốc đã dùng để đăng ký Ví MoMo
 • 1 bản sao CMND/Passport có công chứng 3 tháng gần nhất
 • Người đi nhận thưởng phải là người chủ tài khoản Ví MoMo và đúng người trên CMND và Passport.

Lưu ý: Khách hàng nhận giải thưởng trên 10.000.000 đồng phải đóng 10% thuế Thu Nhập Cá Nhân theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

 • Người chơi tự chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân của mình cung cấp, ban tổ chức (BTC) không giải quyết đối với các trường hợp do người chơi cung cấp sai hoặc thiếu thông tin.
 • BTC có quyền tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ cho phù hợp với tình hình thực tế vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa trên website chính thức của cuộc thi.
 • Việc xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên.
 • Việc xác định trúng thưởng có thể được thực hiện vào một ngày khác do BTC toàn quyền quyết định và sẽ thông báo công khai tới người tham gia trên website của chương trình.
 • BTC có thể sử dụng thông tin người tham dự trên tất cả các phương tiện truyền thông, báo chí mà không thông báo trước hay phải trả thêm bất cứ chi phí nào.
 • Người tham dự không được dùng bất kì phần mềm hỗ trợ nào can thiệp vào cuộc thi nhằm gian lận và những nội dung tham dự có chỉnh sửa về mặt thời gian sẽ không được tính.
 • BTC có thể liên lạc với người trúng giải qua số điện thoại hay email đã đăng ký để xác minh một số thông tin khi cần thiết.
 • Nếu phát hiện việc giành giải thưởng của Ví MoMo có sự can thiệp bất hợp pháp từ các phần mềm/ thiết bị của bên thứ 3 (ngoài ứng dụng Ví MoMo và thiết bị điện thoại di động); hoặc có tranh chấp giữa những người tham dự với nhau, BTC sẽ xác nhận thông tin, hủy kết quả và không trao thưởng đối với thành viên vi phạm mà không cần thông báo trước.
 • Bằng việc tham dự chương trình này, người tham dự chấp nhận tất cả các điều kiện được liệt kê trong Thể lệ và các nội dung thay đổi liên quan đến Thể lệ này (nếu có) theo quy định của BTC.
 • Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
DANH SÁCH QUÀ TẶNG

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG
STT Tên Số Điện Thoại Giải thưởng
1 LA THI THO 0967432xxx Giải Nhất SH 125i 2019
2 PHAM HUYNH NGOC TRAM 0903185xxx Giải Nhì Iphone XS
3 Mai Hương 0169785xxx Giải ba Tai nghe AirPods
4 NGUYEN VAN TUAN 0166837xxx Giải ba Tai nghe AirPods
5 NGUYEN MINH TU 0165555xxx Giải ba Tai nghe AirPods
6 NGUYEN CONG TINH 0974596xxx Giải ba Tai nghe AirPods
7 NGUYEN THI NGOC QUYEN 0936030xxx Giải ba Tai nghe AirPods
8 Đào Trung Hiếu 0904262xxx Giải ba Tai nghe AirPods
9 HOANG NGHIA CONG 0163415xxx Giải ba Tai nghe AirPods
10 VU DUC THANG 0122226xxx Giải ba Tai nghe AirPods
11 DUONG THI LAN ANH 0976137xxx Giải ba Tai nghe AirPods
12 DO VIET HAU 0167514xxx Giải ba Tai nghe AirPods
THỂ LỆ

Từ 00:00:00 giờ ngày 20/01/2019 đến 10:00:00 ngày 25/02/2019.

 • Tất cả các khách hàng sử dụng Ứng dụng Ví MoMo.
 • Khách hàng là Đại lý của Công ty Cổ Phần dịch vụ Di động trực tuyến (đang sử dụng Ứng dụng Ví MoMo Điểm giao dịch); sử dụng sim MLoad hoặc không thực hiện việc liên kết tài khoản Ví MoMo với tài khoản Ngân hàng không được tham gia chương trình khuyến mại này.
 • Khách hàng là nhân viên đang làm việc tại Ví MoMo không được tham gia chương trình này.
 • Tất cả khách hàng đã đăng ký Ví MoMo và hoàn tất việc liên kết Ví MoMo với 1 trong 14 Ngân hàng liên kết: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, ACB, VPBank, Eximbank, OCB, VIB, Shinhan Bank, SCB, Thẻ nội địa Sacombank, VRB, BAOVIET Bank và nạp tiền tối thiểu 10.000đ vào Ví MoMo (50.000đ với Agribank)
 • Tất cả khách hàng đã hoàn thành việc lắc trên 30 lượt Lắc Heo Vàng trước 10:00:00 ngày 25/2/2019.

Để nhận giải thưởng, quý khách hàng cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Hình chụp CMND hoặc Passport gửi vào email: hotro@momo.vn
 • Gửi 1 bản sao CMND hoặc Passport có công chứng 3 tháng gần nhất đến địa chỉ công ty của Ví MoMo qua đường bưu điện, trước ngày 31/3/2019 (có thể bổ sung sau khi nhận giải).

Điều kiện nhận giải thưởng đối với các hạng mục giải thưởng như sau:

 • Nhận giải qua đường bưu điện sau khi cung cấp đủ các giấy tờ hợp lệ, sẽ được nhận thưởng sau ngày 7/3/2019
 • Nhận giải trực tiếp tại sự kiện Trao giải (*)

(*) Khách hàng cần mang theo:

 • Điện thoại có tài khoản Ví MoMo trong danh sách trúng thưởng
 • CMND hoặc Passport bản gốc đã dùng để đăng ký Ví MoMo
 • 1 bản sao CMND/Passport có công chứng 3 tháng gần nhất
 • Người đi nhận thưởng phải là người chủ tài khoản Ví MoMo và đúng người trên CMND và Passport.

Lưu ý: Khách hàng nhận giải thưởng trên 10.000.000 đồng phải đóng 10% thuế Thu Nhập Cá Nhân theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

 • Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình và nộp khoản thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật hiện hành cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (nếu có). Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến sẽ thay mặt Khách hàng nộp khoản thuế này cho cơ quan thuế.
 • Người chơi tự chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân của mình cung cấp, ban tổ chức (BTC) không giải quyết đối với các trường hợp do người chơi cung cấp sai hoặc thiếu thông tin.
 • BTC có quyền tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ cho phù hợp với tình hình thực tế vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa trên website chính thức của cuộc thi.
 • Việc xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên.
 • Việc xác định trúng thưởng có thể được thực hiện vào một ngày khác do BTC toàn quyền quyết định và sẽ thông báo công khai tới người tham gia trên website của chương trình.
 • BTC có thể sử dụng thông tin người tham dự trên tất cả các phương tiện truyền thông, báo chí mà không thông báo trước hay phải trả thêm bất cứ chi phí nào.
 • Người tham dự không được dùng bất kì phần mềm hỗ trợ nào can thiệp vào cuộc thi nhằm gian lận và những nội dung tham dự có chỉnh sửa về mặt thời gian sẽ không được tính.
 • BTC có thể liên lạc với người trúng giải qua số điện thoại hay email đã đăng ký để xác minh một số thông tin khi cần thiết.
 • Nếu phát hiện việc giành giải thưởng của Ví MoMo có sự can thiệp bất hợp pháp từ các phần mềm/ thiết bị của bên thứ 3 (ngoài ứng dụng Ví MoMo và thiết bị điện thoại di động); hoặc có tranh chấp giữa những người tham dự với nhau, BTC sẽ xác nhận thông tin, hủy kết quả và không trao thưởng đối với thành viên vi phạm mà không cần thông báo trước.
 • Bằng việc tham dự chương trình này, người tham dự chấp nhận tất cả các điều kiện được liệt kê trong Thể lệ và các nội dung thay đổi liên quan đến Thể lệ này (nếu có) theo quy định của BTC.
 • Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.