Chờ tí nha...

 
ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 2
Từ 21/01/2019 00:01 đến 27/01/2019 23:59

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 3
Từ 28/01/2019 00:01 đến 03/02/2019 23:59

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 4
Từ 04/02/2019 00:01 đến 10/02/2019 23:59

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 5
Từ 11/02/2019 00:01 đến 17/02/2019 23:59

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 6
Từ 18/02/2019 00:01 đến 24/02/2019 23:59

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình diễn ra trong vòng 5 tuần lễ, bắt đầu từ 00:00:00 sáng ngày thứ 2 đến 23:59:59 ngày chủ nhật của tuần, tương ứng:

 • Tuần 2: 21/01 - 27/01/2019
 • Tuần 3: 28/01 - 03/02/2019
 • Tuần 4: 04/02 - 10/02/2019
 • Tuần 5: 11/02 - 18/02/2019
 • Tuần 6: 19/02 - 24/02/2019

- Khách hàng đã cài đặt Ứng dụng Ví MoMo trên điện thoại thuộc hệ điều hành Android hoặc iOS.
- Khách hàng ĐàTHỰC HIỆN liên kết tài khoản Ngân hàng với Ví MoMo và đã thực hiện giao dịch nạp tiền vào Ví MoMo.
- Là người dùng Ví MoMo CHƯA TỪNG LIÊN KẾT với bất kỳ tài khoản Ngân hàng nào; Đồng thời, tài khoản Ngân hàng cũng CHƯA TỪNG LIÊN KẾT với bất kỳ tài khoản Ví MoMo.

- Để tham dự vào Bảng Xếp Hạng Top 100 Hằng Tuần, Ví MoMo của bạn phải liên kết với tài khoản Ngân hàng và đã thực hiện giao dịch nạp tiền vào Ví MoMo.
- Danh sách khách hàng thuộc Bảng Xếp Hạng Top 100 Hằng Tuần sẽ được tổng kết vào 23:59 phút chủ nhật hằng tuần.
- Lượt lắc người chơi thực hiện thành công phải là lượt lắc hợp lệ và được cộng thêm nhờ thực hiện các nhiệm vụ trong game
- Các lượt lắc được cộng thêm nhờ vào việc lợi dụng lỗ hổng của game sẽ không được công nhận
- Các tài khoản lợi dụng lỗ hổng của game để thực hiện việc tăng số lượt lắc thành công sẽ bị hủy bỏ kết quả tham gia của tuần đó

  Lưu ý: Nếu bạn tham gia sau thời gian tổng kết của tuần (tức là sau 23:59 phút Chủ nhật), thì bạn sẽ xét duyệt điều kiện cho tổng kết Bảng Xếp Hạng Top 100 của tuần tiếp theo sau đó. 
- Khách hàng chưa liên kết Ví MoMo với tài khoản Ngân hàng vẫn có thể tham gia chơi nhưng KHÔNG ĐƯỢC nhận quà trong Bảng Xếp hạng top 100 hằng tuần.

Bắt đầu từ 00:00:00 sáng ngày THỨ HAI đến 23:59:59 ngày CHỦ NHẬT của MỖI TUẦN, hãy cố gắng thực hiện nhiều Lượt Lắc Xì - Lắc Heo Vàng nhất có thể để trở thành "Thánh Lắc" của tuần.

Người chơi đạt được thứ hạng trong Bảng xếp hạng Top 100 hằng tuần của MoMo sẽ nhận được giá trị tiền mặt, tương ứng:

 • Hạng 1: 5.000.000Đ
 • Hạng 2: 3.000.000Đ
 • Hạng 3: 2.000.000Đ
 • Hạng 4: 1.000.000Đ
 • Hạng 5: 500.000Đ
 • Hạng 6: 200.000Đ
 • Hạng 7: 200.000Đ
 • Hạng 8: 200.000Đ
 • Hạng 9: 200.000Đ
 • Hạng 10: 200.000Đ
 • Hạng 11-20:100.000Đ/giải
 • Hạng 21-100: 50.000Đ/giải

Lưu ý: Bảng xếp hạng top 100 sẽ được công bố thứ hạng minh bạch trên các kênh truyền thông của MoMo hằng tuần.

Sau khi trúng giải, trong vòng 7 ngày làm việc, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản Ví MoMo của bạn.