Chờ tí nha...

 
ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 2
Từ 21/01/2019 00:01 đến 27/01/2019 23:59

STT Tên Số Điện Thoại Lượt Quà
1 VO NGUYEN HAO XXXXXXX414 10905 5,000,000đ
2 NGUYEN QUOC DONG XXXXXXX154 10255 3,000,000đ
3 NGUYEN ANH HONG XXXXXXX787 10244 2,000,000đ
4 DO XUAN HOP XXXXXXX501 8794 1,000,000đ
5 NGUYEN THI HUE XXXXXXX605 8749 500,000đ
6 NGUYEN THI MAI XXXXXXX513 8256 200,000đ
7 TRINH DINH TOAN XXXXXXX580 6442 200,000đ
8 le quy XXXXXXX236 4648 200,000đ
9 duong trung truc XXXXXXX008 4494 200,000đ
10 Le Tuan Vu XXXXXXX617 3774 200,000đ
11 DUONG THI NGOC MY XXXXXXX574 3393 100,000đ
12 tran van vu XXXXXXX551 3376 100,000đ
13 nguyen van an XXXXXXX636 3305 100,000đ
14 NGUYEN VAN VIET XXXXXXX695 3185 100,000đ
15 duong thi bich chan XXXXXXX937 3175 100,000đ
16 Vo Van Han XXXXXXX921 2843 100,000đ
17 Nguyễn Văn Hùng XXXXXXX151 2701 100,000đ
18 Doan Minh Tri XXXXXXX094 2699 100,000đ
19 CHU THI XUAN XXXXXXX462 2636 100,000đ
20 Do Ngoc Loi XXXXXXX619 2622 100,000đ
21 Huynh Tran Nhu Nguyet XXXXXXX412 2607 50,000đ
22 Do Thi Huong XXXXXXX167 2580 50,000đ
23 Le Thi Nhu Suong XXXXXXX311 2382 50,000đ
24 Dang Xuan Phien XXXXXXX901 2288 50,000đ
25 PHAM DUC DUY XXXXXXX155 2278 50,000đ
26 Giang A Vang XXXXXXX941 2191 50,000đ
27 Lê Thị Trúc Phương XXXXXXX897 2159 50,000đ
28 TRAN TRUNG NGUYEN XXXXXXX535 2120 50,000đ
29 Tran Van Dau XXXXXXX427 2075 50,000đ
30 Le Thi Cam Loan XXXXXXX792 2063 50,000đ
31 Giang A Nhe XXXXXXX149 1826 50,000đ
32 Dau Thi Nhan XXXXXXX870 1818 50,000đ
33 tran van cong XXXXXXX525 1756 50,000đ
34 Doan Thi Lan XXXXXXX909 1748 50,000đ
35 Cao Thi Bay XXXXXXX176 1732 50,000đ
36 tran tu anh XXXXXXX855 1729 50,000đ
37 Huy Công Hoàng XXXXXXX257 1726 50,000đ
38 Vu Duong Lieu XXXXXXX640 1725 50,000đ
39 LE BA THANH XXXXXXX563 1702 50,000đ
40 Duong Thi Nhung XXXXXXX621 1699 50,000đ
41 nguyen van sang XXXXXXX341 1652 50,000đ
42 Nong Van Long XXXXXXX101 1649 50,000đ
43 Nguyen Tan Quoc XXXXXXX117 1614 50,000đ
44 Che Van Chanh XXXXXXX757 1608 50,000đ
45 Le Thi Ut Em XXXXXXX238 1603 50,000đ
46 NGUYEN VAN DUY XXXXXXX338 1577 50,000đ
47 dang thanh nga XXXXXXX854 1576 50,000đ
48 Bui Dinh Luong XXXXXXX359 1562 50,000đ
49 HO DAC HANH XXXXXXX160 1555 50,000đ
50 Tran van tu XXXXXXX017 1540 50,000đ
51 le duc phat XXXXXXX854 1539 50,000đ
52 TRAN MANH HUNG XXXXXXX114 1526 50,000đ
53 dang hong tham XXXXXXX131 1525 50,000đ
54 nguyen van gioi XXXXXXX232 1518 50,000đ
55 Sơn XXXXXXX959 1513 50,000đ
56 NGUYEN QUOC DONG XXXXXXX899 1501 50,000đ
57 nguyễn anh tuân XXXXXXX727 1499 50,000đ
58 le huy hoang XXXXXXX815 1495 50,000đ
59 DONG XXXXXXX863 1490 50,000đ
60 huynh thanh vu XXXXXXX433 1489 50,000đ
61 Nguyễn Xuân Nam XXXXXXX702 1461 50,000đ
62 NGUYEN THI DIEM XXXXXXX227 1444 50,000đ
63 DANG THANH TUNG XXXXXXX540 1425 50,000đ
64 PHAM NGOC THACH XXXXXXX604 1418 50,000đ
65 NGUYEN XUAN BAO LAM XXXXXXX817 1417 50,000đ
66 Tran thanh phong XXXXXXX196 1416 50,000đ
67 NHAN NHU Y XXXXXXX325 1414 50,000đ
68 TRAN HO AN NGOC XXXXXXX970 1413 50,000đ
69 HOÀNG XXXXXXX538 1408 50,000đ
70 trinh ngoc ba XXXXXXX862 1406 50,000đ
71 DINH VAN DUNG XXXXXXX893 1405 50,000đ
72 Phung Kim Ha XXXXXXX043 1405 50,000đ
73 DO QUANG HUNG XXXXXXX837 1404 50,000đ
74 PHAN DUY PHONG XXXXXXX438 1403 50,000đ
75 NGUYEN THI ANH HUYEN XXXXXXX011 1403 50,000đ
76 DANG THI DONG XXXXXXX803 1400 50,000đ
77 CAO PHƯỚC HUY XXXXXXX219 1400 50,000đ
78 BUI VAN HUNG XXXXXXX730 1396 50,000đ
79 NGUYEN CHI HUNG XXXXXXX053 1395 50,000đ
80 LE KHAC HAI XXXXXXX614 1394 50,000đ
81 NGUYEN VAN HUYNH XXXXXXX508 1391 50,000đ
82 Nguyễn Thị Thành Anh XXXXXXX376 1390 50,000đ
83 Châu Thị Kiều My XXXXXXX153 1389 50,000đ
84 PHAM NGOC DANG XXXXXXX052 1388 50,000đ
85 VO MINH QUAN XXXXXXX765 1386 50,000đ
86 NGUYEN KHAC HUNG XXXXXXX858 1384 50,000đ
87 Mai Tân Hoàng XXXXXXX650 1380 50,000đ
88 VŨ THÁI XXXXXXX251 1378 50,000đ
89 Tran Thi Tham XXXXXXX643 1371 50,000đ
90 DO VAN LUAN XXXXXXX936 1370 50,000đ
91 Tran Van Minh XXXXXXX346 1367 50,000đ
92 Lê Thị Hồng XXXXXXX892 1367 50,000đ
93 PHAM VAN KHANG XXXXXXX442 1367 50,000đ
94 duong van thuan XXXXXXX423 1365 50,000đ
95 TRINH MINH DUC XXXXXXX279 1358 50,000đ
96 NGUYENDINHNGUYEN XXXXXXX310 1358 50,000đ
97 ho thi chuyen XXXXXXX796 1351 50,000đ
98 TRAN QUOC BINH XXXXXXX313 1349 50,000đ
99 nguyen giang XXXXXXX499 1344 50,000đ
100 NGUYEN VU HUY XXXXXXX334 1314 50,000đ

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 3
Từ 28/01/2019 00:01 đến 03/02/2019 23:59

STT Tên Số Điện Thoại Lượt Quà
1 Nguyễn Văn Hùng XXXXXXX151 2383 5,000,000đ
2 Nguyen Hong Loc XXXXXXX016 2332 3,000,000đ
3 huynhleanhkiet XXXXXXX715 2215 2,000,000đ
4 tran ngoc anh XXXXXXX165 2134 1,000,000đ
5 TRINH NGOC HAI XXXXXXX268 1819 500,000đ
6 Nguyễn Kiều Hưng XXXXXXX556 1802 200,000đ
7 Tạ An XXXXXXX949 1731 200,000đ
8 tran van thu XXXXXXX009 1673 200,000đ
9 tran van thu XXXXXXX059 1646 200,000đ
10 NGUYEN XUAN BAO LAM XXXXXXX817 1616 200,000đ
11 PHAN VAN SON XXXXXXX297 1505 100,000đ
12 NGUYEN THI PHUONG BICH XXXXXXX135 1502 100,000đ
13 tran van hung XXXXXXX617 1461 100,000đ
14 PHAM TRUNG TIN XXXXXXX800 1398 100,000đ
15 tran van cong XXXXXXX525 1382 100,000đ
16 Ha dinh thanh XXXXXXX481 1371 100,000đ
17 NGUYEN CHI HUNG XXXXXXX053 1342 100,000đ
18 DANG HUU DE XXXXXXX431 1320 100,000đ
19 LE HUU HOAN XXXXXXX394 1310 100,000đ
20 vo thi ha XXXXXXX500 1251 100,000đ
21 Phan Duy Minh XXXXXXX186 1230 50,000đ
22 LE THANH TUAN XXXXXXX769 1228 50,000đ
23 NGUYEN VAN TUNG XXXXXXX992 1217 50,000đ
24 VU VAN TUAN XXXXXXX840 1216 50,000đ
25 HUYNH VAN THAO XXXXXXX511 1212 50,000đ
26 Trần Minh Tín XXXXXXX501 1203 50,000đ
27 BUI PHU KHUYEN XXXXXXX935 1203 50,000đ
28 NGUYỄN MẠNH HÙNG XXXXXXX555 1184 50,000đ
29 LE MINH CANH XXXXXXX880 1144 50,000đ
30 NGUYEN DINH VU XXXXXXX774 1140 50,000đ
31 KHAU QUANG HIEP XXXXXXX124 1113 50,000đ
32 NGUYEN THI DIEM XXXXXXX227 1098 50,000đ
33 LY DIEP ANH XXXXXXX993 1097 50,000đ
34 LE DUC ANH XXXXXXX235 1094 50,000đ
35 LUONG ANH DIEP XXXXXXX790 1066 50,000đ
36 DANG THANH TUNG XXXXXXX540 1055 50,000đ
37 nguyen van an XXXXXXX636 1055 50,000đ
38 TA VAN DAI XXXXXXX354 1055 50,000đ
39 VO MINH PHUONG XXXXXXX346 1053 50,000đ
40 Hang A Cau XXXXXXX209 1049 50,000đ
41 HUYNH THANH QUI XXXXXXX197 1046 50,000đ
42 Lý Sơn XXXXXXX838 1036 50,000đ
43 Phạm Đạt XXXXXXX699 1029 50,000đ
44 HOANG HUY HIEN XXXXXXX646 1027 50,000đ
45 DINH VAN DUNG XXXXXXX893 1026 50,000đ
46 Ho A Chenh XXXXXXX801 1020 50,000đ
47 vo hoang anh XXXXXXX738 1016 50,000đ
48 nguyen van an XXXXXXX324 1014 50,000đ
49 Lê Thị Thảo Hiếu XXXXXXX981 998 50,000đ
50 TRƯƠNG VĂN TÍCH XXXXXXX079 994 50,000đ
51 le minh hoa XXXXXXX413 992 50,000đ
52 Nguyễn thị Thanh hiên XXXXXXX159 991 50,000đ
53 nguyen minh tuan XXXXXXX264 990 50,000đ
54 nguyen thanh trung XXXXXXX686 980 50,000đ
55 tran van vu XXXXXXX551 978 50,000đ
56 HOANG DUC ANH XXXXXXX906 972 50,000đ
57 LE TUAN NINH XXXXXXX990 971 50,000đ
58 TRAN QUOC BINH XXXXXXX313 970 50,000đ
59 DO THI HUE XXXXXXX802 968 50,000đ
60 DUONG THI NGOC MY XXXXXXX574 965 50,000đ
61 LE TRUNG THANH XXXXXXX207 964 50,000đ
62 DUONG THI KHIEM XXXXXXX501 960 50,000đ
63 ĐINH VĂN HỢP XXXXXXX461 958 50,000đ
64 Nguyen Van Viet XXXXXXX418 953 50,000đ
65 Chiu Van dung XXXXXXX952 952 50,000đ
66 BUI THI NHI XXXXXXX795 951 50,000đ
67 HANG BA LINH XXXXXXX533 950 50,000đ
68 Vo Van Duong XXXXXXX913 946 50,000đ
69 Doan Minh Tri XXXXXXX094 945 50,000đ
70 Dieu Van Thuong XXXXXXX077 945 50,000đ
71 nguyen van duong XXXXXXX850 945 50,000đ
72 Giang Thi Mua XXXXXXX956 944 50,000đ
73 bui thanh song XXXXXXX085 943 50,000đ
74 PHAN VĂN PHÚC XXXXXXX356 942 50,000đ
75 LY DUC LONG XXXXXXX647 942 50,000đ
76 VU QUANG TRUNG XXXXXXX960 941 50,000đ
77 lai ngoc boi XXXXXXX854 936 50,000đ
78 Quach Cong Hao XXXXXXX921 936 50,000đ
79 MAI CHI HAI XXXXXXX930 935 50,000đ
80 vo van ut XXXXXXX621 934 50,000đ
81 LE VIET ANH XXXXXXX095 934 50,000đ
82 vgdfgd XXXXXXX435 933 50,000đ
83 tran van thu XXXXXXX757 932 50,000đ
84 Thach Be XXXXXXX945 930 50,000đ
85 Nguyen Hoang Loc XXXXXXX870 928 50,000đ
86 tran van thuong XXXXXXX184 920 50,000đ
87 LE HONG PHUC XXXXXXX536 915 50,000đ
88 Hồ Văn Thông XXXXXXX475 908 50,000đ
89 HUYNH THANH LUAN XXXXXXX380 907 50,000đ
90 Anh Phạm XXXXXXX454 902 50,000đ
91 Ca Van Hac XXXXXXX766 901 50,000đ
92 bui thi lan XXXXXXX961 897 50,000đ
93 KHUAT DUY DO XXXXXXX068 896 50,000đ
94 Nguyễn Dũng XXXXXXX786 890 50,000đ
95 Đặng Xuân Toản XXXXXXX716 890 50,000đ
96 NGO NGOC HUY XXXXXXX584 887 50,000đ
97 ĐỖ HỮU TRƯỜNG XXXXXXX918 886 50,000đ
98 Tran Thi Thuy Linh XXXXXXX793 882 50,000đ
99 GIAP THI THOA XXXXXXX985 880 50,000đ
100 Huynh Anh Thuan XXXXXXX005 879 50,000đ

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 4
Từ 04/02/2019 00:01 đến 10/02/2019 23:59

STT Tên Số Điện Thoại Lượt Quà
1 LE TIEN CUONG XXXXXXX963 6491 5,000,000đ
2 nguyen quoc dinh XXXXXXX355 2278 3,000,000đ
3 NGUYEN BA TAN XXXXXXX514 1802 2,000,000đ
4 LUONG THANH LONG XXXXXXX646 1799 1,000,000đ
5 Phan Khac Giang XXXXXXX074 1644 500,000đ
6 tran van hung XXXXXXX617 1625 200,000đ
7 Duong Van Vung XXXXXXX921 1268 200,000đ
8 HOANG VAN THAI XXXXXXX536 1172 200,000đ
9 TRAN THE BAO XXXXXXX748 1090 200,000đ
10 NGUYEN XUAN MINH XXXXXXX913 1068 200,000đ
11 Anna Tran XXXXXXX368 1021 100,000đ
12 NGUYEN VAN THANG XXXXXXX099 1005 100,000đ
13 Ma Ngoc Phap XXXXXXX539 986 100,000đ
14 TRAN THI HOANG NGAN XXXXXXX368 966 100,000đ
15 NGUYEN QUANG HUY XXXXXXX143 965 100,000đ
16 Vo van tai XXXXXXX501 924 100,000đ
17 NGUYEN TIEN QUANG XXXXXXX383 894 100,000đ
18 NGUYEN VAN VIET XXXXXXX695 864 100,000đ
19 DINH HOANG QUANG MINH XXXXXXX692 859 100,000đ
20 TRẦN QUANG VŨ XXXXXXX275 856 100,000đ
21 Lê Họp XXXXXXX715 851 50,000đ
22 TRAN QUOC BINH XXXXXXX313 850 50,000đ
23 NGUYEN MANH TUNG XXXXXXX186 847 50,000đ
24 NGUYEN VAN TUNG XXXXXXX992 846 50,000đ
25 PHAN HUU NGHIA XXXXXXX967 828 50,000đ
26 Nguyễn Thị Tuyết Anh XXXXXXX675 797 50,000đ
27 NGUYEN VAN ANH XXXXXXX593 794 50,000đ
28 Phạm Đạt XXXXXXX699 793 50,000đ
29 LUU DUC TIEN XXXXXXX010 785 50,000đ
30 Vo Minh Vu XXXXXXX292 773 50,000đ
31 nguyen van an XXXXXXX329 771 50,000đ
32 Châu Đăng Khoa XXXXXXX691 767 50,000đ
33 NGUYEN THI HIEN XXXXXXX526 759 50,000đ
34 VUONG QUOC DAT XXXXXXX452 756 50,000đ
35 Phan Huy Tuấn XXXXXXX035 740 50,000đ
36 le van thanh XXXXXXX135 725 50,000đ
37 NGUYEN NGUYEN DUC XXXXXXX996 718 50,000đ
38 ĐỨC GIANG XXXXXXX723 716 50,000đ
39 NGUYEN TRUNG TOAN XXXXXXX393 714 50,000đ
40 Nguyễn Văn Công XXXXXXX946 709 50,000đ
41 NGUYEN KIM THANH XXXXXXX549 703 50,000đ
42 HO XUAN PHAN XXXXXXX359 696 50,000đ
43 NGUYEN HUU HAI XXXXXXX503 691 50,000đ
44 NGUYEN THI THU THAO XXXXXXX224 682 50,000đ
45 TRAN THANH HONG XXXXXXX077 677 50,000đ
46 Đinh Văn Lưc XXXXXXX316 673 50,000đ
47 nguyen tuong vy XXXXXXX285 669 50,000đ
48 NGUYEN CONG HAO XXXXXXX699 666 50,000đ
49 Trương Hoàng Tuấn XXXXXXX969 664 50,000đ
50 TRƯƠNG VĂN TÍCH XXXXXXX079 656 50,000đ
51 ĐINH VĂN HỢP XXXXXXX461 636 50,000đ
52 NGUYEN TIEN AN XXXXXXX777 633 50,000đ
53 Nguyễn Quốc Chung XXXXXXX629 631 50,000đ
54 NGUYEN THI MY LE XXXXXXX976 631 50,000đ
55 NGUYEN HUU TAI XXXXXXX551 630 50,000đ
56 MA THANH DU XXXXXXX429 628 50,000đ
57 trinh thanh tuyen XXXXXXX291 627 50,000đ
58 LUU DUC THINH XXXXXXX921 624 50,000đ
59 NGUYEN DUC HIEU XXXXXXX827 619 50,000đ
60 BUI PHU KHUYEN XXXXXXX935 617 50,000đ
61 NGUYEN THI HUONG XXXXXXX880 616 50,000đ
62 Nguyễn Văn Duy XXXXXXX952 615 50,000đ
63 NGUYEN CONG QUOC ANH XXXXXXX341 614 50,000đ
64 CAO THI KIM ANH XXXXXXX335 612 50,000đ
65 NGUYEN HUY SON XXXXXXX876 611 50,000đ
66 Lê Phú Cường XXXXXXX544 610 50,000đ
67 NGUYỄN TÚ OANH XXXXXXX526 609 50,000đ
68 LE ANH TUAN XXXXXXX373 609 50,000đ
69 ĐỖ CÔNG XXXXXXX607 606 50,000đ
70 Giang a pao XXXXXXX506 605 50,000đ
71 nguyen van an XXXXXXX966 599 50,000đ
72 Võ Thanh Toàn XXXXXXX121 597 50,000đ
73 BÙI BẢO HẠNH XXXXXXX103 591 50,000đ
74 Mai van phuc XXXXXXX937 587 50,000đ
75 Le Thi Phong XXXXXXX289 579 50,000đ
76 DOAN TAN CUONG XXXXXXX708 577 50,000đ
77 NGUYEN HOANG DUY XXXXXXX524 576 50,000đ
78 Nguyễn Dũng XXXXXXX786 572 50,000đ
79 Nguyễn Thế XXXXXXX725 572 50,000đ
80 TRẦN ANH TÂM XXXXXXX417 569 50,000đ
81 Đặng Thủy Tiên XXXXXXX213 569 50,000đ
82 phan thi tuyet dung XXXXXXX912 566 50,000đ
83 Vũ Thảo XXXXXXX480 565 50,000đ
84 nguyen van an XXXXXXX387 562 50,000đ
85 Nguyen Quang Thai XXXXXXX602 561 50,000đ
86 Cao văn học XXXXXXX979 559 50,000đ
87 tran ngoc anh XXXXXXX165 557 50,000đ
88 Nguyễn Ngọc Hân XXXXXXX409 555 50,000đ
89 lai ngoc boi XXXXXXX854 554 50,000đ
90 Nguyễn Trung Kiên XXXXXXX755 554 50,000đ
91 Đổ Đức Hoàng XXXXXXX059 553 50,000đ
92 Giang a tang XXXXXXX302 549 50,000đ
93 Hang Vang Mu XXXXXXX432 547 50,000đ
94 Nguyen Van Quyet XXXXXXX276 545 50,000đ
95 VO DANG KHOA XXXXXXX829 545 50,000đ
96 PHAN VAN SON XXXXXXX297 544 50,000đ
97 NGUYEN NGOC DUC XXXXXXX589 543 50,000đ
98 Nguyễn Kiều Hưng XXXXXXX556 542 50,000đ
99 Nguyen Trung Hieu XXXXXXX335 537 50,000đ
100 VŨ LÊ MINH HIẾU XXXXXXX209 536 50,000đ

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 5
Từ 11/02/2019 00:01 đến 17/02/2019 23:59

STT Tên Số Điện Thoại Lượt Quà
1 NGO THI HOA XXXXXXX285 7293 5,000,000đ
2 NGUYEN THI HUONG XXXXXXX880 6093 3,000,000đ
3 Luu Duc Thinh XXXXXXX083 4220 2,000,000đ
4 Dang Thanh Tuan XXXXXXX323 2201 1,000,000đ
5 Phan Khac Giang XXXXXXX074 2088 500,000đ
6 LE AN LUONG XXXXXXX722 2018 200,000đ
7 NGUYEN TRONG NGHIA XXXXXXX134 1642 200,000đ
8 NGUYEN XUAN MINH XXXXXXX913 1623 200,000đ
9 BUI XUAN THINH XXXXXXX987 1609 200,000đ
10 tran van hung XXXXXXX617 1483 200,000đ
11 LA HUNG DU XXXXXXX006 1438 100,000đ
12 HOANG NHAT TAN XXXXXXX588 1334 100,000đ
13 PHAN LE NGOC THANH XXXXXXX209 1228 100,000đ
14 VUONG HUYNH HA XXXXXXX003 1226 100,000đ
15 Vương Quỳnh Như XXXXXXX995 1165 100,000đ
16 SONG THƯ XXXXXXX345 1134 100,000đ
17 AN QUOC THANH XXXXXXX619 1099 100,000đ
18 NGUYEN VIET TUONG XXXXXXX911 1096 100,000đ
19 PHẠM NHẬT TUẤN XXXXXXX256 1080 100,000đ
20 LÊ DIỆU HUYỀN XXXXXXX230 1078 100,000đ
21 TRẦN THỊ Ý NHI XXXXXXX236 1078 50,000đ
22 AN VAN LINH XXXXXXX132 1072 50,000đ
23 NGUYEN NGOC DIEP XXXXXXX879 1063 50,000đ
24 NGUYỄN LÊ VŨ XXXXXXX643 1059 50,000đ
25 TRẦN THỊ SINH XXXXXXX250 1052 50,000đ
26 ĐẶNG THỊ THẢO MY XXXXXXX392 1051 50,000đ
27 Vo Van Thi Hong Hanh XXXXXXX048 1051 50,000đ
28 NGÔ THẾ TUYỀN XXXXXXX701 1050 50,000đ
29 Kieu Viet Phuoc XXXXXXX748 1049 50,000đ
30 Lê Thị Trang XXXXXXX687 1049 50,000đ
31 Nguyễn Thanh Sơn XXXXXXX325 1047 50,000đ
32 Nguyen Huu Nhan XXXXXXX346 1043 50,000đ
33 Lương Minh Trí XXXXXXX406 1043 50,000đ
34 Nguyễn Kiên Cường XXXXXXX765 1042 50,000đ
35 Trần Quang Thành XXXXXXX765 1042 50,000đ
36 VÕ TRUNG PHƯỚC XXXXXXX109 1040 50,000đ
37 Hoang Hong An XXXXXXX491 1034 50,000đ
38 Hoàng Vinh Khánh XXXXXXX825 1034 50,000đ
39 LƯU DIỄN HIỆP XXXXXXX795 1024 50,000đ
40 Phạm Phú Quang Phước XXXXXXX835 1020 50,000đ
41 Huỳnh Sánh XXXXXXX325 1013 50,000đ
42 TRAN NGOC ANH XXXXXXX391 1012 50,000đ
43 NGUYEN VAN TEO XXXXXXX521 1012 50,000đ
44 NGUYỄN ĐÌNH THỦY XXXXXXX608 1012 50,000đ
45 PHẠM ĐÌNH LỢI XXXXXXX713 1010 50,000đ
46 LE VAN CHANG XXXXXXX697 1009 50,000đ
47 NGUYỄN THỊ ÚT XXXXXXX930 1006 50,000đ
48 CUNG DINH PHI XXXXXXX151 1003 50,000đ
49 HOÀNG ĐÌNH TÂM XXXXXXX141 1002 50,000đ
50 Lê Đức Tịnh XXXXXXX105 1002 50,000đ
51 nguyen ngoc XXXXXXX027 1000 50,000đ
52 nguyen lan XXXXXXX573 998 50,000đ
53 pham truong XXXXXXX146 997 50,000đ
54 le mam XXXXXXX531 996 50,000đ
55 NGUYEN HOANG TUAN XXXXXXX588 992 50,000đ
56 nguyen chanh XXXXXXX842 991 50,000đ
57 Pham Thi Tuyet Nhung XXXXXXX362 990 50,000đ
58 LE XUAN TUNG XXXXXXX599 986 50,000đ
59 Nguyễn Thị Tuyết XXXXXXX265 986 50,000đ
60 NGUYEN CONG HAO XXXXXXX699 982 50,000đ
61 Đổ Đức Hoàng XXXXXXX059 979 50,000đ
62 NGUYỄN AN THÁI HÒA XXXXXXX948 978 50,000đ
63 Phạm Văn Hiển XXXXXXX065 963 50,000đ
64 Nguyễn Tuấn Anh XXXXXXX211 958 50,000đ
65 Đồng Thị Bích Chính XXXXXXX035 953 50,000đ
66 NGUYEN THANH LIEM XXXXXXX823 948 50,000đ
67 TẠ HỒNG GIANG XXXXXXX693 942 50,000đ
68 Trần Bình Phương XXXXXXX312 932 50,000đ
69 VŨ HOÀNG NGÂN XXXXXXX324 930 50,000đ
70 Dương Ngọc Dũng XXXXXXX835 928 50,000đ
71 LE QUAN SANG XXXXXXX570 918 50,000đ
72 NGUYEN THI MY LE XXXXXXX960 915 50,000đ
73 Châu Đăng Khoa XXXXXXX691 910 50,000đ
74 NGUYỄN VĂN SÁU XXXXXXX265 904 50,000đ
75 NGUYEN QUANG HA XXXXXXX601 902 50,000đ
76 NGUYEN VAN DIEP XXXXXXX834 899 50,000đ
77 NGUYEN TIEN MUC XXXXXXX642 899 50,000đ
78 HO THE VU XXXXXXX981 898 50,000đ
79 NGUYEN HUYNH DUC MINH XXXXXXX479 897 50,000đ
80 Nguyễn Thị Ngọc ÁNH XXXXXXX091 894 50,000đ
81 TRAN ANH XUAN XXXXXXX855 891 50,000đ
82 TRAN PHONG VU XXXXXXX328 885 50,000đ
83 LA NGOC THANH PHONG XXXXXXX063 881 50,000đ
84 Dang Thi Thu Ha XXXXXXX470 880 50,000đ
85 TRAN VAN PHAT XXXXXXX001 879 50,000đ
86 Hoang Van Hung XXXXXXX369 877 50,000đ
87 VO THANH LONG XXXXXXX286 872 50,000đ
88 VŨ THỊ NGỌC MAI XXXXXXX705 872 50,000đ
89 Trịnh Thị Mai Thảo XXXXXXX325 870 50,000đ
90 NGUYEN NGOC DUC XXXXXXX988 866 50,000đ
91 nguyen van an XXXXXXX704 859 50,000đ
92 NAM NGỌC THƯƠNG XXXXXXX805 851 50,000đ
93 Ly thanh tan XXXXXXX813 849 50,000đ
94 TRAN TAN PHAT XXXXXXX997 848 50,000đ
95 NGO NG TRUONG GIANG XXXXXXX969 841 50,000đ
96 Nguyễn Thị An XXXXXXX199 837 50,000đ
97 Nguyễn Thị Lý XXXXXXX175 834 50,000đ
98 Nguyễn Thị Xuân Hồng XXXXXXX520 832 50,000đ
99 trịnh thị kim chi XXXXXXX563 826 50,000đ
100 Lê Phú Cường XXXXXXX544 823 50,000đ

Danh Sách 'Thánh Lắc' -
Tuần 6
Từ 18/02/2019 00:01 đến 24/02/2019 23:59

STT Tên Số Điện Thoại Lượt Quà
1 Tran Cong Ly XXXXXXX739 10843 5,000,000đ
2 PHAM TUAN KHANH XXXXXXX309 6850 3,000,000đ
3 Nguyễn Văn Công XXXXXXX946 4837 2,000,000đ
4 NGUYEN THI HUONG XXXXXXX880 4625 1,000,000đ
5 ĐINH QUỐC VIỆT XXXXXXX442 3227 500,000đ
6 TRAN THI HUYEN TRANG XXXXXXX592 3209 200,000đ
7 PHAN QUOC DAT XXXXXXX938 3011 200,000đ
8 NGUYEN VAN QUAN XXXXXXX171 2903 200,000đ
9 DAM CAM HUY XXXXXXX903 2599 200,000đ
10 Lê Thị Anh Phương XXXXXXX864 2578 200,000đ
11 Le Manh Hung XXXXXXX669 2531 100,000đ
12 NGUYEN XUAN SANG XXXXXXX322 2514 100,000đ
13 NGUYEN PHAT TAI XXXXXXX435 2410 100,000đ
14 DAU THI NHUNG XXXXXXX053 2242 100,000đ
15 TRAN VIET DUNG XXXXXXX204 2234 100,000đ
16 DOAN MANH TIEN XXXXXXX250 2114 100,000đ
17 LE TRONG HIEP XXXXXXX484 2034 100,000đ
18 HUYNH THANH TAM XXXXXXX312 2004 100,000đ
19 Triệu Long XXXXXXX304 1913 100,000đ
20 NGUYEN HUU TOAN XXXXXXX179 1908 100,000đ
21 LE VAN HUNG XXXXXXX418 1890 50,000đ
22 DO NGOC HUAN XXXXXXX696 1854 50,000đ
23 Nguyenbaclieu XXXXXXX844 1809 50,000đ
24 NGUYEN NAM SON XXXXXXX034 1789 50,000đ
25 BUI HUU HOANG XXXXXXX423 1783 50,000đ
26 NGUYEN VAN DO XXXXXXX603 1574 50,000đ
27 LE THI KIM OANH XXXXXXX107 1516 50,000đ
28 HUYNH HUY HAI XXXXXXX324 1494 50,000đ
29 PHAN LY NGOC THAO XXXXXXX135 1449 50,000đ
30 VU VAN THANH XXXXXXX406 1420 50,000đ
31 NGUYEN TIEN HUNG XXXXXXX821 1400 50,000đ
32 PHAM KHAC HOANG XXXXXXX326 1367 50,000đ
33 LE THI NHUNG XXXXXXX096 1364 50,000đ
34 TRAN QUOC DONG XXXXXXX343 1358 50,000đ
35 PHAM VAN TAN CONG XXXXXXX275 1354 50,000đ
36 LE CONG NAM XXXXXXX454 1306 50,000đ
37 NGUYEN DUC TAM XXXXXXX360 1280 50,000đ
38 NGUYEN THI BINH HANH XXXXXXX650 1277 50,000đ
39 LAI THU NGA XXXXXXX451 1256 50,000đ
40 DANG VANPHU XXXXXXX460 1242 50,000đ
41 Nguyen Duc Anh XXXXXXX200 1229 50,000đ
42 TRƯƠNG VĂN TÍCH XXXXXXX079 1226 50,000đ
43 LUU DUC THINH XXXXXXX921 1209 50,000đ
44 Duyen XXXXXXX811 1191 50,000đ
45 NGUYEN LAM THANH THUY XXXXXXX369 1161 50,000đ
46 Khâu Bảo Ngân XXXXXXX961 1161 50,000đ
47 HIẾU NHÂN XXXXXXX011 1139 50,000đ
48 NGUYEN THI HONG HUE XXXXXXX549 1136 50,000đ
49 NGUYEN HUU TAI XXXXXXX551 1134 50,000đ
50 BUI BICH PHUONG XXXXXXX191 1129 50,000đ
51 PHẠM HỒNG HƯNG XXXXXXX792 1127 50,000đ
52 LE QUAN SANG XXXXXXX570 1126 50,000đ
53 NGO VAN NHUT XXXXXXX474 1119 50,000đ
54 TRAN THI QUY XXXXXXX574 1113 50,000đ
55 TRAN VU DUC THINH XXXXXXX958 1111 50,000đ
56 TO HUU CONG XXXXXXX586 1108 50,000đ
57 PHAN DIEU HUONG XXXXXXX133 1107 50,000đ
58 VU MINH TAM XXXXXXX450 1092 50,000đ
59 LE THANH KIEU XXXXXXX319 1088 50,000đ
60 BUI MANH QUAN XXXXXXX432 1081 50,000đ
61 TA MINH DUC XXXXXXX481 1078 50,000đ
62 PHAM VAN DAT XXXXXXX826 1077 50,000đ
63 NGO TRI DAO XXXXXXX398 1069 50,000đ
64 NGUYEN XUAN MINH XXXXXXX913 1068 50,000đ
65 CAO THI KIM ANH XXXXXXX335 1056 50,000đ
66 NGUYEN DINH LAU XXXXXXX175 1053 50,000đ
67 LÊ LƯƠNG XXXXXXX530 1052 50,000đ
68 PHAM MINH DOAN XXXXXXX888 1046 50,000đ
69 VO THI THU HIEN XXXXXXX862 1045 50,000đ
70 TRAN TUAN DUNG XXXXXXX229 1041 50,000đ
71 NGUYEN VIET QUANG XXXXXXX178 1039 50,000đ
72 ĐINH HOÀNG LÂM XXXXXXX555 1030 50,000đ
73 DOAN THI THU DUNG XXXXXXX252 1029 50,000đ
74 NGUYEN HUU SON LAM XXXXXXX066 1028 50,000đ
75 NGUYEN VAN HOI XXXXXXX068 1022 50,000đ
76 Vu Thi Thuan XXXXXXX350 1022 50,000đ
77 DOAN DANH CONG XXXXXXX822 1021 50,000đ
78 chauden XXXXXXX987 1005 50,000đ
79 TRAN TUAN DUNG XXXXXXX803 1003 50,000đ
80 PHÍ NGỌC BẢO LÂM XXXXXXX680 1003 50,000đ
81 Uyên XXXXXXX889 1000 50,000đ
82 NGUYEN VAN QUAN XXXXXXX360 993 50,000đ
83 Hoang Hong An XXXXXXX491 993 50,000đ
84 LE MINH NHUT XXXXXXX365 992 50,000đ
85 Phanmy XXXXXXX079 988 50,000đ
86 ĐẶNG VŨ XXXXXXX996 987 50,000đ
87 DO THANH TAM XXXXXXX973 987 50,000đ
88 NGUYEN BA TAN XXXXXXX419 985 50,000đ
89 DINH THI THAM XXXXXXX195 983 50,000đ
90 NGUYEN HUYNH DUC MINH XXXXXXX479 978 50,000đ
91 Đổ Đức Hoàng XXXXXXX059 967 50,000đ
92 PHAN NGOC HIEU XXXXXXX302 964 50,000đ
93 DOAN VIET ANH XXXXXXX232 959 50,000đ
94 BUI DINH THUAN XXXXXXX460 955 50,000đ
95 MAI BÍCH XXXXXXX790 951 50,000đ
96 HANG PHUOC TRU XXXXXXX678 948 50,000đ
97 Lý Hoàng Trung XXXXXXX566 948 50,000đ
98 NGUYEN HIEU THAO XXXXXXX755 947 50,000đ
99 TRAN VAN NGUYEN XXXXXXX629 945 50,000đ
100 LE HUYNH KHA AI XXXXXXX072 942 50,000đ
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình diễn ra trong vòng 5 tuần lễ, bắt đầu từ 00:00:00 sáng ngày thứ 2 đến 23:59:59 ngày chủ nhật của tuần, tương ứng:

 • Tuần 2: 21/01 - 27/01/2019
 • Tuần 3: 28/01 - 03/02/2019
 • Tuần 4: 04/02 - 10/02/2019
 • Tuần 5: 11/02 - 18/02/2019
 • Tuần 6: 19/02 - 24/02/2019

- Khách hàng đã cài đặt Ứng dụng Ví MoMo trên điện thoại thuộc hệ điều hành Android hoặc iOS.
- Khách hàng ĐàTHỰC HIỆN liên kết tài khoản Ngân hàng với Ví MoMo và đã thực hiện giao dịch nạp tiền vào Ví MoMo.
- Là người dùng Ví MoMo CHƯA TỪNG LIÊN KẾT với bất kỳ tài khoản Ngân hàng nào; Đồng thời, tài khoản Ngân hàng cũng CHƯA TỪNG LIÊN KẾT với bất kỳ tài khoản Ví MoMo.

- Để tham dự vào Bảng Xếp Hạng Top 100 Hằng Tuần, Ví MoMo của bạn phải liên kết với tài khoản Ngân hàng và đã thực hiện giao dịch nạp tiền vào Ví MoMo.
- Danh sách khách hàng thuộc Bảng Xếp Hạng Top 100 Hằng Tuần sẽ được tổng kết vào 23:59 phút chủ nhật hằng tuần.
- Lượt lắc người chơi thực hiện thành công phải là lượt lắc hợp lệ và được cộng thêm nhờ thực hiện các nhiệm vụ trong game
- Các lượt lắc được cộng thêm nhờ vào việc lợi dụng lỗ hổng của game sẽ không được công nhận
- Các tài khoản lợi dụng lỗ hổng của game để thực hiện việc tăng số lượt lắc thành công sẽ bị hủy bỏ kết quả tham gia

  Lưu ý: Nếu bạn tham gia sau thời gian tổng kết của tuần (tức là sau 23:59 phút Chủ nhật), thì bạn sẽ xét duyệt điều kiện cho tổng kết Bảng Xếp Hạng Top 100 của tuần tiếp theo sau đó. 
- Khách hàng chưa liên kết Ví MoMo với tài khoản Ngân hàng vẫn có thể tham gia chơi nhưng KHÔNG ĐƯỢC nhận quà trong Bảng Xếp hạng top 100 hằng tuần.

Bắt đầu từ 00:00:00 sáng ngày THỨ HAI đến 23:59:59 ngày CHỦ NHẬT của MỖI TUẦN, hãy cố gắng thực hiện nhiều Lượt Lắc Xì - Lắc Heo Vàng nhất có thể để trở thành "Thánh Lắc" của tuần.

Người chơi đạt được thứ hạng trong Bảng xếp hạng Top 100 hằng tuần của MoMo sẽ nhận được giá trị tiền mặt, tương ứng:

 • Hạng 1: 5.000.000Đ
 • Hạng 2: 3.000.000Đ
 • Hạng 3: 2.000.000Đ
 • Hạng 4: 1.000.000Đ
 • Hạng 5: 500.000Đ
 • Hạng 6: 200.000Đ
 • Hạng 7: 200.000Đ
 • Hạng 8: 200.000Đ
 • Hạng 9: 200.000Đ
 • Hạng 10: 200.000Đ
 • Hạng 11-20:100.000Đ/giải
 • Hạng 21-100: 50.000Đ/giải

Lưu ý: Bảng xếp hạng top 100 sẽ được công bố thứ hạng minh bạch trên các kênh truyền thông của MoMo hằng tuần.

Sau khi trúng giải, trong vòng 7 ngày làm việc, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản Ví MoMo của bạn.