Giới thiệu:
- Trải nghiệm tính năng đi bộ trên ví MoMo (cho phép thu thập thông tin sức khỏe) để nhận thêm lượt lắc.
Giới hạn:
- Dành cho khách hàng lần đầu tham gia tính năng Đi bộ cùng MoMo (cho phép MoMo đếm bước chân).
Phần thưởng nhận được:
- Nhận thêm 3 lượt lắc lu.
Thể lệ chương trình
Thời gian diễn ra
Caret Right
Từ ngày 21/01/2020 đến ngày 14/02/2020 hoặc đến khi có thông báo chương trình kết thúc. 
- Tất cả các khách hàng sử dụng Ứng dụng Ví MoMo, cập nhật phiên bản mới nhất
- Khách hàng là Đại lý của Công ty Cổ Phần dịch vụ Di động trực tuyến (đang sử dụng Ứng dụng Ví MoMo Điểm giao dịch); sử dụng sim MLoad hoặc không thực hiện việc liên kết tài khoản ví MoMo với tài khoản ngân hàng KHÔNG được tham gia.
Lưu ý: Khách hàng CHƯA LIÊN KẾT Ví MoMo với tài khoản Ngân hàng vẫn có thể tham gia, tuy nhiên cần thực hiện thủ tục định danh đầy đủ trên Ví MoMo để sử dụng các thẻ quà tặng nhận được (nếu có).
- Khách hàng có Ví MoMo trên điện thoại thuộc hệ điều hành Android hoặc iOS đều có thể tham gia chơi game Lắc xì và thực hiện các nhiệm vụ để thêm lượt lắc. 
- Khách hàng Đã Liên Kết Ví MoMo với tài khoản Ngân Hàng có thể tham gia chơi game Lắc Lu. Làm các nhiệm vụ càng nhiều để tăng thêm lượt lắc, tăng cơ hội nhận thêm nhiều phần quà giá trị từ chương trình.
- Khách hàng lần đầu liên kết Ví MoMo với tài khoản ngân hàng thành công, sẽ được tặng 5 lượt lắc lu.
Hướng dẫn đi bộ
Chọn Đi bộ cùng MoMo Ví MoMo
Chọn Tiếp tục Ví MoMo
Cho phép MoMo truy cập phần mềm sức khỏe của bạn Ví MoMo
Hăng say đi bộ thực hiện nhiệm vụ Ví MoMo

Hướng dẫn đi bộ cùng MoMo

 1. 1

  Chọn Đi bộ cùng MoMo

  Tại màn hình chính, chọn mục Đi bộ cùng MoMo
 2. 2

  Chọn Tiếp tục

  Chọn tiếp tục để xem hướng dẫn và chọn Truy cập
 3. 3

  Cho phép MoMo truy cập phần mềm sức khỏe của bạn

  Với IOS, chọn “Mở Tất cả Danh mục” hoặc mở Bước và ấn “Cho phép” 

  Với Android, chọn “Truy cập” và đăng nhập vào tài khoản Google để tiếp tục sử dụng
 4. 4

  Hăng say đi bộ thực hiện nhiệm vụ

Nhiệm vụ khác

Thực hiện nhiệm vụ dưới đây để thêm lượt lắc lu nào bạn ơi!

Icon