08 399 171 99

Hướng dẫn nạp tiền

Để có tiền thực hiện thanh toán qua MoMo, quý khách có thể:

 1. Đăng ký sử dụng (liên kết) MoMo với tài khoản ngân hàng (NH Vietcombank, OCB) hoặc thẻ Visa/Master/JCB, thẻ ATM của 24 NH nội địa:
  • Chỉ thực hiện 1 lần, sau đó dùng nguồn tiền trong tài khoản NH/tài khoản thẻ vô cùng dễ dàng, không cần quan tâm số tiền đang có trong tài khoản MoMo.
  • Nạp tiền miễn phí vào tài khoản MoMo (áp dụng với nguồn tiền nạp từ tài khoản NH Vietcombank, OCB);
 2. Đến một trong hơn 3000 điểm giao dịch của MoMo, đưa tiền mặt để đại lý của MoMo nạp tiền cho quý khách. Hoàn toàn miễn phí.

HuongDanLienKetMomoVoiVisaMaster


HuongDanMapVCB

ĐĂNG KÝ QUA INTERNET BANKING/ MOBILE BANKING CỦA OCB

Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể kết nối OCB với Ứng dụng MoMo khi đã đăng ký internet banking gói vàng với OCB và số ĐT MoMo phải là số ĐT đăng ký nhận mã xác thực giao dịch (OTP).

HuongDanDangKySuDungMoMoTrenWebOCB1

HuongDanDangKySuDungMoMoTrenWebOCB1


SỬ DỤNG ỨNG DỤNG MOMO ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN OCB LIÊN KẾT

(tương tự với VCB, các loại thẻ Visa/Master, ATM của các ngân hàng khác).
Lưu ý: Sau khi xác nhận đã đăng ký liên kết Ứng dụng MoMo với tài khoản OCB thành công, quý khách có thể phải đăng xuất, rồi đăng nhập lại ứng dụng, để được cập nhật nguồn tiền từ tài khoản OCB.  Có yêu cầu trợ giúp vui lòng liên hệ:

   Trụ sở chính: 40 Hoàng Việt, F.4, Tân Bình, TPHCM
   Tổng đài hỗ trợ 24/7: (84-8) 38 99 171 99
   Tel: (84-8) 399 111 99 | Fax: (84-8) 399 111 88

Ví MoMo

Hướng dẫn nạp tiền

Để có tiền thực hiện thanh toán qua MoMo, quý khách có thể:

 1. Đăng ký sử dụng (liên kết) MoMo với tài khoản ngân hàng (NH Vietcombank, OCB) hoặc thẻ Visa/Master/JCB, thẻ ATM của 24 NH nội địa:
  • Chỉ thực hiện 1 lần, sau đó dùng nguồn tiền trong tài khoản NH/tài khoản thẻ vô cùng dễ dàng, không cần quan tâm số tiền đang có trong tài khoản MoMo.
  • Nạp tiền miễn phí vào tài khoản MoMo (áp dụng với nguồn tiền nạp từ tài khoản NH Vietcombank, OCB);
 2. Đến một trong hơn 3000 điểm giao dịch của MoMo, đưa tiền mặt để đại lý của MoMo nạp tiền cho quý khách. Hoàn toàn miễn phí.

HuongDanLienKetMomoVoiVisaMaster


HuongDanMapVCB

ĐĂNG KÝ QUA INTERNET BANKING/ MOBILE BANKING CỦA OCB

Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể kết nối OCB với Ứng dụng MoMo khi đã đăng ký internet banking gói vàng với OCB và số ĐT MoMo phải là số ĐT đăng ký nhận mã xác thực giao dịch (OTP).

HuongDanDangKySuDungMoMoTrenWebOCB1

HuongDanDangKySuDungMoMoTrenWebOCB1


SỬ DỤNG ỨNG DỤNG MOMO ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN OCB LIÊN KẾT

(tương tự với VCB, các loại thẻ Visa/Master, ATM của các ngân hàng khác).
Lưu ý: Sau khi xác nhận đã đăng ký liên kết Ứng dụng MoMo với tài khoản OCB thành công, quý khách có thể phải đăng xuất, rồi đăng nhập lại ứng dụng, để được cập nhật nguồn tiền từ tài khoản OCB.  Có yêu cầu trợ giúp vui lòng liên hệ:

   Trụ sở chính: 40 Hoàng Việt, F.4, Tân Bình, TPHCM
   Tổng đài hỗ trợ 24/7: (84-8) 38 99 171 99
   Tel: (84-8) 399 111 99 | Fax: (84-8) 399 111 88