08 399 171 99

Cách nhận thưởng

Chương trình dành tặng 500.000 cơ hội nhận ưu đãi cho các khách hàng đăng ký thành công.

Khách hàng may mắn sẽ được nhận ngay ưu đãi trị giá 10.000đ vào tài khoản MoMo.

Sau đó, khách hàng có thể thực hiện nạp tiền ĐT (cho số ĐT của mình hoặc bất kỳ ai) theo hướng dẫn dưới đây.

Hình minh họa:

CachNhanThuong_Mobile_1

CachNhanThuong_Mobile_2

CachNhanThuong_Mobile_3

CachNhanThuong_Mobile_4

Ví MoMo

Cách nhận thưởng

Chương trình dành tặng 500.000 cơ hội nhận ưu đãi cho các khách hàng đăng ký thành công.

Khách hàng may mắn sẽ được nhận ngay ưu đãi trị giá 10.000đ vào tài khoản MoMo.

Sau đó, khách hàng có thể thực hiện nạp tiền ĐT (cho số ĐT của mình hoặc bất kỳ ai) theo hướng dẫn dưới đây.

Hình minh họa:

CachNhanThuong_PC.jpg