XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE

XUÂN HỒNG GUEST HOUSE

3.5 (2 đánh giá)
Tổ 15B Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE
XUÂN HỒNG GUEST HOUSE

xuân hồng guest house

Tổ 15B Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
3.5 (2 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí