WINSTON HOTEL

Chưa có đánh giá
1110 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

winston hotel

1110 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

CHÍNH SÁCH HỦY