VITAMIN HOMESTAY WESTLAKE

Chưa có đánh giá
Số 12, ngõ 334 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Vietnam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

vitamin homestay westlake

Số 12, ngõ 334 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Vietnam

CHÍNH SÁCH HỦY