VINH SAIGON APARTMENTS

Chưa có đánh giá
36 Đường số 2, Hưng Gia 5, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn VINH SAIGON APARTMENTS hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

vinh saigon apartments

36 Đường số 2, Hưng Gia 5, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn VINH SAIGON APARTMENTS hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay