VINH SAIGON APARTMENTS

Chưa có đánh giá
36 Đường số 2, Hưng Gia 5, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

vinh saigon apartments

36 Đường số 2, Hưng Gia 5, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY