VIỆT PHƯƠNG HOTEL

Chưa có đánh giá
123 Phố Nguyễn Thái Học, Điện Bàn, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn VIỆT PHƯƠNG HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

việt phương hotel

123 Phố Nguyễn Thái Học, Điện Bàn, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn VIỆT PHƯƠNG HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay