VIÊNG CHĂN HOTEL HẠ LONG

Chưa có đánh giá
Shophouse số TT-03 Thủy Tùng Khu Sun Premier Village, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

viêng chăn hotel hạ long

Shophouse số TT-03 Thủy Tùng Khu Sun Premier Village, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

CHÍNH SÁCH HỦY