TRƯỜNG GIANG MOTEL

Chưa có đánh giá
Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn TRƯỜNG GIANG MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

trường giang motel

Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn TRƯỜNG GIANG MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay