TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL

TRE XANH HOTEL

4.0 (7 đánh giá)
Số 45 ngõ 123 Trung kính ,Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy,TP.Hà Nội

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn TRE XANH HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL
TRE XANH HOTEL

tre xanh hotel

Số 45 ngõ 123 Trung kính ,Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy,TP.Hà Nội
4.0 (7 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn TRE XANH HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay