TRẦN LÝ HOTEL

Chưa có đánh giá
78 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn TRẦN LÝ HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

trần lý hotel

78 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn TRẦN LÝ HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay