TIME HOTEL - THANH HÓA

Chưa có đánh giá
Lô 787 MB530, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn TIME HOTEL - THANH HÓA hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

time hotel - thanh hóa

Lô 787 MB530, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn TIME HOTEL - THANH HÓA hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay