TIÊN TÂN MOTEL

Chưa có đánh giá
512 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phú, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn TIÊN TÂN MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

tiên tân motel

512 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phú, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn TIÊN TÂN MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay