THIÊN HOÀNG HOTEL
THIÊN HOÀNG HOTEL

THIÊN HOÀNG HOTEL

4.3 (6 đánh giá)
19,5 Hồ Quý Ly, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 40000, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn THIÊN HOÀNG HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

THIÊN HOÀNG HOTEL
THIÊN HOÀNG HOTEL
THIÊN HOÀNG HOTEL

thiên hoàng hotel

19,5 Hồ Quý Ly, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 40000, Vietnam
4.3 (6 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn THIÊN HOÀNG HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay