THẢO NGUYÊN HOTEL - HẢI DƯƠNG

Chưa có đánh giá
Khu đô thị Trường Linh, Chí Linh, Hải Dương, Vietnam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

thảo nguyên hotel - hải dương

Khu đô thị Trường Linh, Chí Linh, Hải Dương, Vietnam

CHÍNH SÁCH HỦY