THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU

THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU

5.0 (1 đánh giá)
253 Kim Ngưu , phường Thanh Lương , quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU
THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU

thành phát motel - kim ngưu

253 Kim Ngưu , phường Thanh Lương , quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội
5.0 (1 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn THÀNH PHÁT MOTEL - KIM NGƯU hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay