THANH NGỌC MOTEL

Chưa có đánh giá
Lô 34 Đ. Lê Lai, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

thanh ngọc motel

Lô 34 Đ. Lê Lai, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY