THANH NGỌC MOTEL

Chưa có đánh giá
Lô 34 Đ. Lê Lai, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn THANH NGỌC MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

thanh ngọc motel

Lô 34 Đ. Lê Lai, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn THANH NGỌC MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay