TH QUY NHƠN HOTEL

Chưa có đánh giá
Lô 19 Nguyễn Thị Thập, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

th quy nhơn hotel

Lô 19 Nguyễn Thị Thập, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

CHÍNH SÁCH HỦY