SOPHIA HOTEL

Chưa có đánh giá
347 P. Tô Vũ, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn SOPHIA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

sophia hotel

347 P. Tô Vũ, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn SOPHIA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay