SOPHIA HOTEL

Chưa có đánh giá
347 P. Tô Vũ, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

sophia hotel

347 P. Tô Vũ, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY