SHINHUA HOTEL

Chưa có đánh giá
99 Đường D1, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

shinhua hotel

99 Đường D1, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY