SHINHUA HOTEL

Chưa có đánh giá
99 Đường D1, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn SHINHUA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

shinhua hotel

99 Đường D1, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn SHINHUA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay