SAZI HOME - TÂY HỒ

Chưa có đánh giá
34, 399 Đ. Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

sazi home - tây hồ

34, 399 Đ. Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY