SAVANNA HOTEL - BÃI CHÁY

Chưa có đánh giá
Số LV3-5 Lô OSL- 5 Khu Sun Premier Village Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn SAVANNA HOTEL - BÃI CHÁY hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

savanna hotel - bãi cháy

Số LV3-5 Lô OSL- 5 Khu Sun Premier Village Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn SAVANNA HOTEL - BÃI CHÁY hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay