SAVANNA HOTEL - BÃI CHÁY

Chưa có đánh giá
Số LV3-5 Lô OSL- 5 Khu Sun Premier Village Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

savanna hotel - bãi cháy

Số LV3-5 Lô OSL- 5 Khu Sun Premier Village Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.