SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL

SAVANNA HOTEL

4.9 (89 đánh giá)
116-116A Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn SAVANNA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL
SAVANNA HOTEL

savanna hotel

116-116A Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
4.9 (89 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn SAVANNA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay