SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL

SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL

5.0 (1 đánh giá)
016 Phạm Xuân Huân, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL
SAPA MERITON BOUTIQUE HOTEL

sapa meriton boutique hotel

016 Phạm Xuân Huân, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
5.0 (1 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí