SAO BĂNG II MOTEL

Chưa có đánh giá
218 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

sao băng ii motel

218 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY