SAFARI HOTEL

Chưa có đánh giá
147 Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn SAFARI HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

safari hotel

147 Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn SAFARI HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay