SAFARI HOTEL

Chưa có đánh giá
147 Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

safari hotel

147 Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam

CHÍNH SÁCH HỦY