RUBY HOTEL

Chưa có đánh giá
159 Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

ruby hotel

159 Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY