RUBY HOTEL

Chưa có đánh giá
159 Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn RUBY HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

ruby hotel

159 Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn RUBY HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay