REDDOORZ THIEN CUNG HOTEL

Chưa có đánh giá
69 Đường A4, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

reddoorz thien cung hotel

69 Đường A4, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY