REDDOORZ PLUS NEAR PHAN XICH LONG

Chưa có đánh giá
37L đường 11 Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM, Ho Chi Minh

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn REDDOORZ PLUS NEAR PHAN XICH LONG hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

reddoorz plus near phan xich long

37L đường 11 Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM, Ho Chi Minh

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn REDDOORZ PLUS NEAR PHAN XICH LONG hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay