REDDOORZ PLUS NEAR PHAN XICH LONG

Chưa có đánh giá
37L đường 11 Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM, Ho Chi Minh

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

reddoorz plus near phan xich long

37L đường 11 Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM, Ho Chi Minh

CHÍNH SÁCH HỦY