REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL

REDDOORZ HONG NGOC HOTEL

4.2 (16 đánh giá)
126 Đường số 32, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Tiện ích

  • TV
  • Điện thoại
  • Điều hoà
  • Vòi sen
  • Tủ lạnh nhỏ trong phòng
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL
REDDOORZ HONG NGOC HOTEL

reddoorz hong ngoc hotel

126 Đường số 32, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
4.2 (16 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Điện thoại
  • Điều hoà
  • Vòi sen
  • Tủ lạnh nhỏ trong phòng