PHÚC KHÁNH HOTEL HẢI PHÒNG

Chưa có đánh giá
26 Máng Nước, An Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

phúc khánh hotel hải phòng

26 Máng Nước, An Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY