PHOENIX PALACE HOTEL HANOI

Chưa có đánh giá
27 Phủ Doãn, Old Quarter, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn PHOENIX PALACE HOTEL HANOI hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

phoenix palace hotel hanoi

27 Phủ Doãn, Old Quarter, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn PHOENIX PALACE HOTEL HANOI hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay