PHỐ VẮNG HOTEL 6

Chưa có đánh giá
33 P. Trích Sài, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

phố vắng hotel 6

33 P. Trích Sài, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY