PHỐ CỔ HOTEL

Chưa có đánh giá
625/01 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 26, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn PHỐ CỔ HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

phố cổ hotel

625/01 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 26, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn PHỐ CỔ HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay