NGUYỆT NGA 8 HOTEL

Chưa có đánh giá
139-141 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

nguyệt nga 8 hotel

139-141 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

CHÍNH SÁCH HỦY