NGUYỆT NGA 8 HOTEL

Chưa có đánh giá
139-141 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn NGUYỆT NGA 8 HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

nguyệt nga 8 hotel

139-141 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn NGUYỆT NGA 8 HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay