NGỌC HÂN HOTEL

Chưa có đánh giá
66 Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn NGỌC HÂN HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

ngọc hân hotel

66 Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn NGỌC HÂN HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay