NAM SƠN HOTEL - NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Chưa có đánh giá
Số 555 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Hải, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

nam sơn hotel - nguyễn bỉnh khiêm

Số 555 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Hải, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng

CHÍNH SÁCH HỦY