NAM SƠN HOTEL - NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Chưa có đánh giá
Số 555 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Hải, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn NAM SƠN HOTEL - NGUYỄN BỈNH KHIÊM hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

nam sơn hotel - nguyễn bỉnh khiêm

Số 555 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Hải, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn NAM SƠN HOTEL - NGUYỄN BỈNH KHIÊM hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay