NAM SƠN HOTEL

Chưa có đánh giá
Thôn An Bình (tại nhà bà Nguyễn Thị Đông), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn NAM SƠN HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

nam sơn hotel

Thôn An Bình (tại nhà bà Nguyễn Thị Đông), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn NAM SƠN HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay