NAM SƠN HOTEL

Chưa có đánh giá
Thôn An Bình (tại nhà bà Nguyễn Thị Đông), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

nam sơn hotel

Thôn An Bình (tại nhà bà Nguyễn Thị Đông), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHÍNH SÁCH HỦY