MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL

MOONSTONE HOTEL

Chưa có đánh giá
86 Đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Mô tả khách sạn

  • Giá phòng đã bao gồm ăn sáng
  • Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí
  • Trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi: phụ thu 150.000đ/người
  • Trẻ em từ 11 tuổi trở lên hoặc thêm người lớn phụ thu 300.000đ/người
  • Extra bed:400.000đ/g
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL
MOONSTONE HOTEL

moonstone hotel

86 Đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

THÔNG TIN

  • Giá phòng đã bao gồm ăn sáng
  • Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí
  • Trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi: phụ thu 150.000đ/người
  • Trẻ em từ 11 tuổi trở lên hoặc thêm người lớn phụ thu 300.000đ/người
  • Extra bed:400.000đ/g