MINH THÀNH MOTEL
MINH THÀNH MOTEL
MINH THÀNH MOTEL

MINH THÀNH MOTEL

3.4 (5 đánh giá)
Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn MINH THÀNH MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

MINH THÀNH MOTEL
MINH THÀNH MOTEL
MINH THÀNH MOTEL
MINH THÀNH MOTEL

minh thành motel

Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam
3.4 (5 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn MINH THÀNH MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay