MINH PHÚC HOTEL
MINH PHÚC HOTEL
MINH PHÚC HOTEL
MINH PHÚC HOTEL

MINH PHÚC HOTEL

4.6 (38 đánh giá)
16 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn MINH PHÚC HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

MINH PHÚC HOTEL
MINH PHÚC HOTEL
MINH PHÚC HOTEL
MINH PHÚC HOTEL
MINH PHÚC HOTEL

minh phúc hotel

16 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.6 (38 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn MINH PHÚC HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay