MERCURE HOTEL HẢI PHÒNG

Chưa có đánh giá
12 Lạch Tray, Street, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn MERCURE HOTEL HẢI PHÒNG hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

mercure hotel hải phòng

12 Lạch Tray, Street, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn MERCURE HOTEL HẢI PHÒNG hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay