MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL

MÂY SAPA HOTEL

Chưa có đánh giá
139 Thạch Sơn, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL
MÂY SAPA HOTEL

mây sapa hotel

139 Thạch Sơn, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà