MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN

MAY GARDEN – SÓC SƠN

Chưa có đánh giá
Lâm Trường, Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam

Mô tả khách sạn

Add: Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội
Sđt : 0906602868
Email: maygarden.socson@gmail.com

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN
MAY GARDEN – SÓC SƠN

may garden – sóc sơn

Lâm Trường, Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam

THÔNG TIN

Add: Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội
Sđt : 0906602868
Email: maygarden.socson@gmail.com


CHÍNH SÁCH HỦY

  • Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.