MAJESTIC HOTEL

Chưa có đánh giá
145 Hồ Xuân Hương, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

majestic hotel

145 Hồ Xuân Hương, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá

CHÍNH SÁCH HỦY