MAJESTIC HOTEL

Chưa có đánh giá
145 Hồ Xuân Hương, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn MAJESTIC HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

majestic hotel

145 Hồ Xuân Hương, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn MAJESTIC HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay