MAI HÀ MOTEL - ĐẠI KIM

Chưa có đánh giá
TT6, dãy M1, ô số 7, khu nhà ở Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn MAI HÀ MOTEL - ĐẠI KIM hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

mai hà motel - đại kim

TT6, dãy M1, ô số 7, khu nhà ở Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn MAI HÀ MOTEL - ĐẠI KIM hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay