MAI HÀ MOTEL - ĐẠI KIM

Chưa có đánh giá
TT6, dãy M1, ô số 7, khu nhà ở Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

mai hà motel - đại kim

TT6, dãy M1, ô số 7, khu nhà ở Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

CHÍNH SÁCH HỦY