LOOVE HOTEL 1
LOOVE HOTEL 1

LOOVE HOTEL 1

Chưa có đánh giá
Đường Số 5, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

LOOVE HOTEL 1
LOOVE HOTEL 1
LOOVE HOTEL 1

loove hotel 1

Đường Số 5, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY

  • Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.